Polymercentrum – kurser och yrkesutbildningar inom plast och andra polymerer

KUNSKAP

Polymercentrum är ett kompetenscentrum med kurser och utbildningar för alla som vill öka sin kunskap om polymera material – plast, bioplaster och kompositer. Vi har kurser för dig oavsett om du jobbar i plastbranschen, är produktutvecklare eller kommer i kontakt med plast på annat sätt.

 Förutom ett brett utbud av öppna kurser och skräddarsydda företagsutbildningar arbetar Polymercentrum även med validering och certifiering av plastbranschens olika yrkesgrupper, såsom operatörer, maskinställare och tekniker.

Polymercentrum är också en branschförening och en viktig arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom plastbranschen. Vi ordnar branschträffar, konferenser och seminarier i samarbete med andra aktörer.

I vår webbshop kan du även köpa handböcker och studentlitteratur inom plast.

KURSER INOM PLAST

Polymercentrum erbjuder ett brett utbud av öppna kurser och skräddarsydda företagsutbildningar inom området plast, exempelvis plastproduktion, materialkunskap och cirkulär plasthantering.

Kurserna sträcker sig från en till tre dagar och ges på olika orter, främst i Jönköpings län.

Läs mer om Polymercentrums kurser

YRKESUTBILDNINGAR INOM PLAST

I samarbete med lokala lärosäten i Jönköpings län utbildar Polymercentrum ställare, verktygstekniker/verktygsmakare, operatörer och polymeringenjörer.

Detta är bristyrken och chansen till anställning är stor efter utbildningarna.

Läs mer om Polymercentrums yrkesutbildningar

CERTIFIERING och validering av kunskap inom plastbranschen

Polymercentrum erbjuder validering och certifiering av yrkesverksamma inom plastbranschen.

Validering är ett sätt att identifiera och dokumentera en persons kompetens inom olika yrken i plastbranschen, oavsett hur personen har skaffat sig kunskapen.

Valideringstesterna är internetbaserade och finns på både svenska och engelska.

Läs mer om certifiering och validering

Medlemskap i Polymercentrum

Branschföreningen Polymercentrum är till för företag som producerar, köper in, säljer eller designar komponenteter eller produkter i plast, bioplaster eller kompositer. Medlemskap är också intressant för företag som exempelvis är leverantörer till plastindustrin eller på annat sätt har engagemang eller kopplingar till plastbranschen. Medlemskapet är också intressant för företag som kommer i kontakt med plast ur ett hållbarhetsperspektiv.

 Som medlem har ditt företag rabatt på Polymercentrums kurser.

Rabatt på kurser

Möjlighet att driva branschfrågor

Rabatt på tidskriften Plastforum

Rabatt på event

Möjlighet att delta i utvecklingsprojekt

Länkad logotyp på Polymercentrums webbsida

Senaste branschnyheterna

I samarbete med Plastforum presenterar vi här senaste nyheterna från branschen.

    No feed items found.

Vårt kundlöfte

TILLGÄNGLIGHET

Polymercentrums kurser ges löpande under året, se vårt kursprogram.

Saknar du någon kurs eller kursort? Hör av dig till oss så arrangerar vi en kurs på plats hos er och enligt ditt företags behov och önskemål.

garanti

Polymercentrums kurser och utbildningar är anpassade till arbetsmarknaden och alltid up-to-date enligt branschens behov.

Kurserna och utbildningarna innehåller det som branschen efterfrågar och därför ökar kursdeltagarnas anställningsbarhet efter genomförd kurs/utbildning.

KONSULTTJÄNSTER

Vi på Polymercentrum erbjuder även tjänsten validering. Då kommer vi ut till ert företag och testar enskilda anställdas kunskaper och/eller utvärderar företagets kompetensnivå och kompetensbehov.

Med hjälp av utbildningstrappan för plastbranschen får ni en överskådlig bild av företagets samlade kompetens.

”Vi har sedan 2017 använt oss av polymercentrum för att utöka kompetensen hos våra tekniker och ställare.
Det är både märkbar och mätbar skillnad hos utbildad personal vad det gäller problemlösning, tillvägagångsätt, effektivitet och inte minst en helhetsförståelse för formsprutsprocessen.
Vi har också fått hjälp av Polymercentrum att hitta nya ställare. Allt från annonsering, intervjuer hos arbetsförmedling till utbildning under 6 månader varvad med praktik på plats. Väldigt bra sätt att hitta nya medarbetare.”

Nabil Chamli

VD, Pekå Plast AB

”Som en av de största formsprutarna i Sverige är AQ Plast ständigt på jakt efter ny kunskap och mer duktig personal som vill vara med och driva företaget att ständigt bli bättre och bättre. Branschen är ständigt växande och kunskapen inom formsprutning är svår att få tag på och saknar naturligt inflöde när den drabbas höga pensionsavgångar.

Polymercentrums upplägg med ställarskola och operatörsskola samt de inriktade mer avancerade företagsanpassade kurserna är ett självklart val i en långsiktig strategi att bli bättre och bättre och ständigt utveckla både framtida och befintliga medarbetare.”

Mattias Nettelbladt

Marknadsdirektör, AQ Plast AB

Bli lite klokare. Utbilda dig hos Polymercentrum.

Vi erbjuder även företagsanpassade kurser och utbildningar.

ADRESS

Polymercentrum
Box 152, 334 23 Anderstorp

Besök: Oljevägen 1, Anderstorp

Ring OSS

Joakim 070-942 39 93

Anders 070-315 74 93

Jan 072-308 52 00